I přes velký nárůst objednávek stále stíháme doručovat zásilky v rámci 1-2 dnů.

Blog

Samotestování ve firmách od 1.3.2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu stále doporučuje využívat k testování POC síť antigenních center, kde je testování plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Pokud však potřebujete své zaměstnance testovat přímo na pracovišti tak si ukážeme jak na to.

Vždy doporučujeme dodržovat následující body

 1. Na webu https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ získáte úplný přehled o všech držitelích výjimky pro distribuci antigenních testů prováděných laickou osobou a jejich produktech. Např. ANTIGENNÍ TEST NEINVAZIVNÍ NA KRAJ NOSU
 2. Vždy zkontrolovat zcela přeložený český návod k použití.
  Doporučujeme rovněž uschovat fakturu v případě pozdější kontroly ze strany zdravotních pojišťoven.
 3. Je možné testovat své zaměstnance v domácím prostředí, musí však vždy dodržet správný postup uvedený níže a to včetně zaznamenání výsledku testu. Je třeba si však uvědomit, že pokud máte zaměstnance, který se nedostane s nikým do styku tak je toto testování zbytečné např. Home office
  Informujte své zaměstnance, že v případě podezření na COVID-19 nemají použít samotest, ale postupovat dle návodu ZDE.
 4. Testování není potřeba v případě, že se jedná o osobu, která v posledních 90 dnech prodělala COVID-19, uplynula doba izolace a nejeví žádné příznaky.
 5. Seznámím s příbalovou informací a návodem k použití testů všechny zaměstnance, kteří budou testy používat.
 6. Vyčleníme na pracovišti vhodný prostor pro testování - v nejlepším případě izolovanou místnost ve které nedochází k větší koncentraci zaměstnanců. Všichni testující musí být řádně chráněni ochrannými pomůckami např. FFP2, ochranné rukavice, brýle..
  Pokud zaměstnanec provádí sám sobě, měl by tak učinit před odchodem z domova.
 7. Informaci o provedení a výsledku testu zaměstnance včetně jeho čísla pojištěnce (většinou rodné číslo bez lomítka) zaznamená pověřený zaměstnanec do přehledu o provedených testech (VZOR evidence ke stažení: Vzor přehledu o provedených testech). V případě samotestování zaměstnancem v domácím prostředí zašle zaměstnanec informaci o výsledku svému zaměstnavateli.
  (Podle informací z Ministerstva zdravotnictví zdravotní pojišťovny připravují elektronické vykazování, které zveřejní. Vůči pojišťovnám se bude první vyúčtování provádět v dubnu.)
 8. Negativní výsledek
  • Zaměstnanec smí pokračovat v práci bez dalších komplikací za předpokladu, že dodržuje všechna bezpečností opatření.
 9. Pozitivní výsledek
  • Neprodleně informovat svého zaměstnavatele o výsledku testu.
  • Vyhnout se kontaktu na pracovišti. Pokud jde o testování na pracovišti, bezodkladně jej opustit.
  • Bezodkladně kontaktovat poskytovatele pracovnělékařských služeb, nebo svého praktického lékaře (registrovaného). V případě že nemáte registrovaného praktického lékaře, zavolejte krajskou hygienickou stanici, která Vám jej přidělí. 
  • Izolace od okolí, snížit možnost kontaktu s dalšími osobami na nezbytné minimum, dokud Vám lékař neurčí další postup.
  • Lékař nebo příslušný orgán veřejného zdraví domluví datum konfirmačního testu prostřednictvím RT-PCR a vystaví žádanku.
  • Zaměstnanec je povinen se ke konfirmačnímu testu dostavit.
 10. Likvidace testů musí dodržovat https://www.mzp.cz/cz/odpad_samotesty_metodika
 11. Příspěvek od zdravotní pojišťovny je limitován na 1 test zaměstnanec/týden, tedy 4 testy za měsíc pro jednoho zaměstnance. Je možnost dobrovolně a plně na náklady zaměstnavatele testovat častěji. Jednou měsíčně vykáži vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců počty provedených testů prostřednictvím příslušných formulářů. Pojišťovny zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za daný měsíc a testovaného. První vyúčtování proběhne v dubnu, po skončení měsíce března.

Schválené antigenní testy za nejnižší cenu naleznete ZDE

Jak funguje respirátor

Respirátory chrání naše dýchací cesty před škodlivými částicemi a mirkoogranismy, úroveň ochrany je vždy ovlivněna třídou nebo výrobní technologií.  

Jak však respirátor funguje a co je vlastně to označení FFP?

Respirátory nás před COVID-19 chrání díky tomu, že jsou schopné filtrovat kouř, prach, aerosol a mikroorganismy. Díky tomu nám poskytují ochranu našich dýchacích orgánů. V Evropě se udržuje standard EN 149, který má zaručit minimální požadovanou kvalitu, kterou musí respirátor pro evropský trh splnit. Tuto kvalitu by mělo potvrdit označení zkušebny, která tento výrobek testovala a udělila mu certifikát.

CE 1024 - číslo zkušebny | EN 149:2001+A1:2009 NR číslo standardu

Respirátor je tvořen z několika vrstev filtračního materiálu. Technologie a množství vrstev se může lišit, avšak jedno mají společné, zamezit propuštění viru do dýchacích cest. Na internetu existuje již nesčetné množství videí, kde autoři ověřují uváděnou kvalitu zpracování respirátorů například rozstřihnutím produktu a kontrolou množství uváděných vrstev. Televize Seznam dokonce zkoumala propustnost roušek, respirátorů a ochranných masek dostupných v České republice.

Třídy respirátorů

Respirátory jsou vyráběny v rámci tří filtračních tříd s označením FFP (Filtering Face Piece), které nesou označení FFP1, FFP2, FFP3.

Před samotným nákupem je však potřeba si uvědomit co přesně od respirátoru vyžadujeme.

 

FFP1 - minimální zachycení částic 80%, obvykle využíváno například ve stavebnictví. Respirátory chrání především před většími prachovými částicemi.

FFP2 - minimální zachycení částic 94%. Tyto respirátory již poskytují před viry účinnou ochranu. Respirátor chrání před většími prachovými částicemi a dokáže filtrovat částice o velikosti 0,11 µm (velikost částic koronaviru COVID-19). Předními tuzemskými výrobci jsou například značky Promedor, GoodMask nebo BreaSafe.

FFP3 - minimální zachycení částic 99%. Jedná se o nejúčinnější formu ochrany proti virům, bakteriím (také COVID-19), plísním, sporám i jemných toxickým částicím. V dnešní době jsou již naštěstí oproti minulému roku snadno dostupné. 

 

Jak správně používat respirátor

 • Před samotným nasazením si vždy vydezinfikujte ruce.
 • Respirátor by měl být nasazen tak, aby se jeho nosní svorka nacházela nahoře v jeho středu.
 • Respirátor by měl být umístěn tak, aby zakrýval ústa, nos i bradu.
 • Správně usazený respirátor lze rozpoznat díky tomu, že těsně doléhá k obličeji, vousy tomuto bodu překáží a snižují účinnost respirátoru.
 • Na přední část respirátoru nesaháme, aby nedošlo ke kontaminaci rukou.
 • Jednorázové respirátory vhodně vyhoďte do odpadu. Vždy po sundání dezinfikujeme ruce.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.