I přes velký nárůst objednávek stále stíháme doručovat zásilky v rámci 1-2 dnů.

Samotestování ve firmách od 1.3.2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu stále doporučuje využívat k testování POC síť antigenních center, kde je testování plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Pokud však potřebujete své zaměstnance testovat přímo na pracovišti tak si ukážeme jak na to.

Vždy doporučujeme dodržovat následující body

 1. Na webu https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ získáte úplný přehled o všech držitelích výjimky pro distribuci antigenních testů prováděných laickou osobou a jejich produktech. Např. ANTIGENNÍ TEST NEINVAZIVNÍ NA KRAJ NOSU
 2. Vždy zkontrolovat zcela přeložený český návod k použití.
  Doporučujeme rovněž uschovat fakturu v případě pozdější kontroly ze strany zdravotních pojišťoven.
 3. Je možné testovat své zaměstnance v domácím prostředí, musí však vždy dodržet správný postup uvedený níže a to včetně zaznamenání výsledku testu. Je třeba si však uvědomit, že pokud máte zaměstnance, který se nedostane s nikým do styku tak je toto testování zbytečné např. Home office
  Informujte své zaměstnance, že v případě podezření na COVID-19 nemají použít samotest, ale postupovat dle návodu ZDE.
 4. Testování není potřeba v případě, že se jedná o osobu, která v posledních 90 dnech prodělala COVID-19, uplynula doba izolace a nejeví žádné příznaky.
 5. Seznámím s příbalovou informací a návodem k použití testů všechny zaměstnance, kteří budou testy používat.
 6. Vyčleníme na pracovišti vhodný prostor pro testování - v nejlepším případě izolovanou místnost ve které nedochází k větší koncentraci zaměstnanců. Všichni testující musí být řádně chráněni ochrannými pomůckami např. FFP2, ochranné rukavice, brýle..
  Pokud zaměstnanec provádí sám sobě, měl by tak učinit před odchodem z domova.
 7. Informaci o provedení a výsledku testu zaměstnance včetně jeho čísla pojištěnce (většinou rodné číslo bez lomítka) zaznamená pověřený zaměstnanec do přehledu o provedených testech (VZOR evidence ke stažení: Vzor přehledu o provedených testech). V případě samotestování zaměstnancem v domácím prostředí zašle zaměstnanec informaci o výsledku svému zaměstnavateli.
  (Podle informací z Ministerstva zdravotnictví zdravotní pojišťovny připravují elektronické vykazování, které zveřejní. Vůči pojišťovnám se bude první vyúčtování provádět v dubnu.)
 8. Negativní výsledek
  • Zaměstnanec smí pokračovat v práci bez dalších komplikací za předpokladu, že dodržuje všechna bezpečností opatření.
 9. Pozitivní výsledek
  • Neprodleně informovat svého zaměstnavatele o výsledku testu.
  • Vyhnout se kontaktu na pracovišti. Pokud jde o testování na pracovišti, bezodkladně jej opustit.
  • Bezodkladně kontaktovat poskytovatele pracovnělékařských služeb, nebo svého praktického lékaře (registrovaného). V případě že nemáte registrovaného praktického lékaře, zavolejte krajskou hygienickou stanici, která Vám jej přidělí. 
  • Izolace od okolí, snížit možnost kontaktu s dalšími osobami na nezbytné minimum, dokud Vám lékař neurčí další postup.
  • Lékař nebo příslušný orgán veřejného zdraví domluví datum konfirmačního testu prostřednictvím RT-PCR a vystaví žádanku.
  • Zaměstnanec je povinen se ke konfirmačnímu testu dostavit.
 10. Likvidace testů musí dodržovat https://www.mzp.cz/cz/odpad_samotesty_metodika
 11. Příspěvek od zdravotní pojišťovny je limitován na 1 test zaměstnanec/týden, tedy 4 testy za měsíc pro jednoho zaměstnance. Je možnost dobrovolně a plně na náklady zaměstnavatele testovat častěji. Jednou měsíčně vykáži vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců počty provedených testů prostřednictvím příslušných formulářů. Pojišťovny zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za daný měsíc a testovaného. První vyúčtování proběhne v dubnu, po skončení měsíce března.

Schválené antigenní testy za nejnižší cenu naleznete ZDE

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.